Ultrazvuková kontrola kanálikov
IOnic

Čo je to Ultrazvuková kontrola kanálikov?

Technológia IOnic je navrhnutá na kontrolu kanálov odlievaných a obrábaných dielov, ako sú hlavy valcov a bloky motora. Táto unikátna technológia je založená na ultrazvukovom meraní. S niekoľkými výhodami je IOnic najmodernejšou technológiou, ktorá výrobným procesom prináša vysokú kvalitu za nižšie náklady.

IOnic probe in application
IOnic Probes
NanoCamera channel
NanoCamera channel
NanoCamera channel
Nanocamera channels with and machining chip

Možnosti detekcie

Ako to funguje?

Systém IOnic je založený na ultrazvukovej technológii. Funguje na princípe merania ultrazvuku prechádzajúceho kanálmi odliatku. Naši technici navrhujú unikátne rozloženie sond pre každý projekt tak, aby maximalizovali pokrytie kontrolovaných kanálov. Jednotlivé sondy sú namontované na držiak, ktorý je zarovnaný s otvormi časti, aby bolo možné vykonať meranie. Meraním intenzity signálu a času šírenia signálu medzi vybranými pármi vysielač-prijímač systém vyhodnotí stav kanálu. Meranie je serializované s jedným súčastne pracujúcim vysielačom, takže chyby môžu byť jasne lokalizované v sieti kanálov. Keď sú kanály úplne zablokované, signál klesne na nulu. Ak signál vypadne zo štandardnej variácie procesu, systém vyhodnotí čiastočné zablokovanie alebo iný typ chyby.

Channel inspection - propagation of signal through OK channel
Channel inspection - propagation of signal through NOK channel

Benefity

Technické vlastnosti

Max. počet IOnic sond:

neobmedzený

Výkon zdroja signálu:

PIN <= 0,5 W špička

Modulácia signálu:

variabilná frekvencia

Cyklový čas:

10 ms na kanál

Minimálna veľkosť otvoru:

2 mm

Detekcia úplných defektov:

100% zaručené

Detekcia čiastočných defektov:

>60% možné. Závisí od konštrukcie dielu.

Možnosti kontroly:

na vyžiadanie. Zadarmo Vám poskytneme štúdiu uskutočniteľnosti.

Gallery

Máte záujem o spoluprácu?