Kontrola kanálikov IR svetlom
LightThru

Čo je to Kontrola kanálikov IR svetlom?

LightThru je systém určený na kontrolu kanálikov odlievaných a obrábaných častí, ako sú hlavy valcov a bloky motora. Táto unikátna technológia je založená na infračervenom svetle prechádzajúcom sieťou kanálov.

LightThru bola prvá technológia na svetovej úrovni od spoločnosti DQI. DQI je lídrom na trhu v oblasti kontroly kanálikov hláv a blokov motora. Každá technológia má svoje výhody a obmedzenia. Preto v DQI neustále vyvíjame nové technológie na zvýšenie kontrolných schopností pre našich zákazníkov. Teraz sme schopní vybudovať inline kontrolu kanálov pomocou 3 rôznych technológií. Vďaka tomu môžeme spoľahlivo kontrolovať aj tie najzložitejšie konštrukcie jadier hláv valcov. Ďalšou generáciou technológií na kontrolu kanálikov sú NanoCamera a IOnic.

LightThru Probe
Channel inspection probe in application
Full blockage in channel
Water Jacket Channel in Cylinder Head
Drill through channel
Water Jacket Channel in Cylinder Head

Možnosti detekcie

Ako to funguje?

Systém LightThru funguje na princípe merania prechodu svetla cez kanáliky odliatku. Svetlo je vysielané pomocou LED diód a merané pomocou fotodiód. Do odliatku je zasunutá sústava špeciálnych sond navrhnutá pre každý výrobok zvlášť. Každá sonda obsahuje vysielače a/alebo prijímače. Meraním signálu medzi vybranými dvojicami vysielač-prijímač systém vyhodnotí, či je priechodnosť danej časti odliatku v očakávaných toleranciách, alebo došlo k poškodeniu výrobku. Meranie prebieha samostatne po každom vysielači tak, aby bolo možné jednoznačne lokalizovať defekt.

Channel inspection - propagation of signal through OK channel
Channel inspection - propagation of signal through NOK channel

Aké produkty je možné kontrolovať

Tento zoznam popisuje najbežnejšie typy dielov kontrolované našou technológiou, ale nie je určite kompletný. Ak sa váš diel v ňom nenachádza, kontaktujte nás, aby sme prediskutovali možné riešenia jeho kontroly.

Benefity

Technické vlastnosti

Max. počet prímačov:

4 na sondu

Max. počet vysielačov:

4 na sondu

Detekcia defektov:

100% defekty garantované

Možnosti kontroly:

zadarmo vypracujeme štúdiu uskutočniteľnosti

Gallery

Kontrola kanálikov IR svetlom

Automatická inline kontrola kanálikov

Máte záujem o spoluprácu?