Otočný stôl
Vysoko kapacitná kontrola malých dielov

Čo je to Vysoko kapacitná kontrola malých dielov?

Aplikácia otočný stôl pracuje na princípe rýchleho presúvania dielov medzi viacerými pozíciami otočného stola. Pozície otočného stola sú používané na rôzne typy inšpekcií. Finálny počet pozícií otočného stola závisí od zákazníkových potrieb a počtu potrebných inšpekcií. Súčasťou takéto systému je elegantné vytriedovanie NOK dielov na predposlednej pozícií. Vytriedovacích pozícií môže byť v systéme umiestnených viac.  OK diely následne pokračujú von zo systému po dopravníkovom páse alebo do zásobníka z vopred určenou kapacitou.  

Táto aplikácia sa najčastejšie používa na inšpekciu kvality závitu, rozmerov a povrchových vád malých dielov jednoduchého tvaru. 

Indexing table station
Turntable with multiple inspection positions

Benefity

Gallery

otočný stôl

Inline kontrola závitu na malých dieloch

Máte záujem o spoluprácu?