Vizuálna kontrola kanálikov
NanoCamera

Čo je to Vizuálna kontrola kanálikov?

NanoCamera je systém určený na kontrolu ťažko prístupných oblastí, ako sú kanáliky vo vnútri hláv valcov a blokov motora, tesniace drážky alebo priechodné otvory v odlievaných a obrábaných častiach. Táto unikátna technológia je založená na vysoko kompaktných kamerách s integrovaným objektívom. Pomocou tejto presnej technológie môžete zistiť aj tie najmenšie chyby vo výrobných procesoch.

NanoCamera predstavuje priamu náhradu manuálneho boroskopu za plne automatizované vysoko robustné priemyselné riešenie.

Nanocamera probe in application
Nanocamera probes

Aplikujte vo svojej spoločnosti najnovšie trendy v oblasti umelej inteligencie

Používajte náš softvér AI / ML s ešte l’ahším a intuitívnejším nastavením. Už nie sú potrebné žiadne špecifické tolerancie. Proces Teach-In je rovnako jednoduchý ako u operátora, stačí kategorizovať obrázky na skupiny OK / NOK. Na úvodné nastavenie nepotrebujete chybné diely, pretože proces učenia je založený iba na OK dieloch. Kľúčovou výhodou AI / ML algoritmov je neustále zlepšovanie presnosti vyhodnotenia pomocou revízie dielov označených ako NOK zodpovedným technológom, čím sa rozširuje trénovacia množina dát.

Visual channel inspection measuremen
Nanocamera Front Light OK channel
Glued cores open channel
Nanocamera Front Light NOK channel
Glued cores partial channel blockage

Možnosti detekcie

Ako to funguje?

Nanokamery sú miniatúrne kamery s integrovaným objektívom s veľkosťou 1x1x1,8mm. Sú zabudované do špeciálnych sond s integrovaným LED osvetlením. Sondy sú prispôsobené pre geometriu produktu tak, aby zasahovali do všetkých požadovaných oblastí.

Fotografie kontrolovaných dutín sú automaticky snímané a automaticky vyhodnotené na rôzne typy chýb. Detekcia chýb je veľmi presná a spoľahlivá na základe konvenčných algoritmov alebo algoritmov strojového učenia.

Na rozdiel od manuálnych boroskopov, pri tejto technologií môže byť využitý princíp predného osvetlenia aj zadného osvetlenia.

V konfigurácii osvetlenia z predu pracujú kamery rovnakým spôsobom ako vizuálna kontrola vykonávaná operátormi. Kamery vidia priamo kanáliky a otvory.

V konfigurácii zadného osvetlenia je svetlo umiestnené na opačnom konci kanála. To umožňuje merať celkovú priechodnosť kanála. Je možné merať aj mierne ohnuté kanály bez priamej viditeľnosti medzi kamerou a osvetlením.

Nanocamera front light inspection configuration
Nanocamera backlight inspection configuration

Aké produkty je možné kontrolovať

Tento zoznam popisuje najbežnejšie typy dielov kontrolované našou technológiou, ale nie je určite kompletný. Ak sa váš diel v ňom nenachádza, kontaktujte nás, aby sme prediskutovali možné riešenia jeho kontroly.

Benefity

Technické vlastnosti

Maximálny počet kamier NanoCamera:

neobmedzený

Rozlíšenie kamery NanoCamera:

320 x 320 pixelov

Dynamický rozsah:

58 dB

SNR max.:

44 dB

Gallery

Vizuálna kontrola kanálikov

Máte záujem o spoluprácu?