Kontrola vodného jadra hláv valcov
Inline kontrola kanálikov

Čo je to Kontrola vodného jadra hláv valcov?

Inšpekčný systém je súčasťou inline dopravníkového výrobného procesu. Diely sú v prvej pozícií zariadenia uchytávané griprom a prenášané medzi jednotlivými pozíciami inšpekčného systému. Celkový počet pozícií nie je nijako limitovaný. V každej inšpekčnej pozícií sa k hlave valcov automaticky prisunie sada špeciálne dizajnovaných sond na kontrolu priechodnosti kanálikov. Vyhodnocovanie je plne automatické. V poslednej stanici stroja je značenie dielov a vytriedovanie na NOK dopravník. 

Touto aplikáciou je možné dosiahnuť cyklový čas part-to-part od 15s. Podľa požiadaviek je možné do systému integrovať všetky technológie z dielne DQI.

Transfer Gantry Inspection System
Nanocamera Front Light OK channel
Nanocamera Front Light NOK channel
Nanocamera Back Light OK channel
Nanocamera Back Light NOK channel
Inline kontrola kanálikov

Možnosti detekcie

Doplnkové merania

Benefity

Technické vlastnosti

Cyklový čas:

začínajúc na 15 s

Počet inšpekčných staníc:

spravidla 1 až 3

Detekovateľné chyby kanálika:

až do 30% (na základe zvolenej technológie)

Kapacita dopravníka NOK:

zvyčajne 4 diely

Identifikácia dielu:

DMX kód

Viac o používaných technológiách

Gallery

Lightthru / Nanocamera

Komplexná kontrola hláv valcov

Máte záujem o spoluprácu?