Optoband

Čo je to Optoband?

Systém Optoband zabezpečuje 100% kontrolu ložiskových krúžkov, prírub a lamiel pred montážou. Cieľom je detekcia povrchových vád, rozmerov a rovinnosti. Kontrola prebieha počas skenovania dielov uložených na dopravníku. Diely sú skenované postupne z oboch strán. Rýchlosť skenovania je až do 1000 mm/s. Po kontrole sú diely automaticky vytrieďované do viacerých skupín, zvyčajne do dvoch – povrchové vady a rozmerové vady. 

Podľa požiadaviek je možné do systému integrovať kontrolu vertikálnych lisovaných častí, kde vznikajú rôzne trhliny a iné mechanické poškodenia. 

Optoband surface scanning conveyor belt with camera
Sample part with surface defects
Inspection of geometric shape of metal parts

Možnosti detekcie

Povrchové parametre
Tvarové parametre
Rozmerové parametre

Benefity

Technické vlastnosti

Rýchlosť skenovania:

až do 1000 mm / s

Rozsah priemeru dielov (typicky):

20 - 100 mm / 50 - 250 mm

Rozsah výšky dielov (typicky):

0.5 - 4.0 mm / 1 - 7 mm

Počet NOK kategórií (typicky):

2

Najmenšia detekovateľná vada – Povrchové vady (porozita a pod.):

50 um

Najmenšia detekovateľná vada – Tvarové vady (priemer a pod.):

50 um

Najmenšia detekovateľná vada – Rovinnosť:

0.1 mm

Viac o používaných technológiách

Gallery

Máte záujem o spoluprácu?