Optoband

Čo je to Optoband?

Optoband predstavuje sofistikované a pritom jednoduché riešenie na kontrolu ložiskových krúžkov, prírub a lamiel. Náš systém je navrhnutý tak, aby zabezpečil, že každý diel spĺňa prísne normy kvality pre povrch, rozmery a rovinnosť.

Optoband, ktorý pracuje pri rýchlostiach až 1000 mm/s a maximálnej veľkosti dielov až 250 mm, efektívne skenuje diely pohybujúce sa na pásovom dopravníku. Proces kontroly zahŕňa dve po sebe idúce stanice, z ktorých každá je vybavená podobnými konfiguráciami kamier. Medzi týmito stanicami preklápací mechanizmus zaisťuje dôkladnú kontrolu oboch strán každého dielu, čím sa zachováva plynulosť výroby bez oneskorenia.

Po kontrole, Optoband triedi diely do viacerých kategórií na základe typu zistených defektov, či už povrchových alebo rozmerových, čím zjednodušuje proces identifikácie a riešenia nedostatkov. Iba OK diely pokračujú v nasledujúcich operáciách.

Optoband môže byť tiež nakonfigurovaný tak, aby kontroloval vertikálne lisované diely na praskliny a iné mechanické poškodenia. Táto prispôsobivosť robí Optoband neoceniteľným nástrojom pri udržiavaní najvyšších štandardov kvality vo výrobných montážnych procesoch.

Optoband surface scanning conveyor belt with camera
Sample part with surface defects
Inspection of geometric shape of metal parts

Možnosti detekcie

Povrchové parametre
Tvarové parametre
Rozmerové parametre

Benefity

Technické vlastnosti

Rýchlosť skenovania:

až do 1000 mm / s

Rozsah priemeru dielov (typicky):

20 - 100 mm / 50 - 250 mm

Rozsah výšky dielov (typicky):

0.5 - 4.0 mm / 1 - 7 mm

Počet NOK kategórií (typicky):

2

Najmenšia detekovateľná vada – Povrchové vady (porozita a pod.):

50 um

Najmenšia detekovateľná vada – Tvarové vady (priemer a pod.):

50 um

Najmenšia detekovateľná vada – Rovinnosť:

0.1 mm

Optoband

Layout

Typické inštalácie Optobandu majú nasledujúce hlavné komponenty:
  • Vstup dielu
  • Inšpekčná stanica 1
  • Otočný dopravník
  • Inšpekčná stanica 2
  • Triediaci dopravník na výstupe
  • Ovládací panel

HIM a vizualizačné obrazovky sú inštalované buď na ovládacej skrini, alebo na jednej z kontrolných staníc. Spojenie s predchádzajúcimi a nasledujúcimi operáciami je jednoduché prostredníctvom iných dopravníkových systémov.

Viac o používaných technológiách

Gallery

Máte záujem o spoluprácu?