Poloautomatická kontrola vodného jadra
MultiBorescope

Čo je to Poloautomatická kontrola vodného jadra?

MultiBorescope je systém určený na kontrolu kanálov hláv valcov a blokov motora. Táto úžasná manuálna sonda je založená na našej jedinečnej technológii NanoCamera alebo LightThru. S viacerými výhodami je MultiBorescope priamou náhradou kontroly priemyselným boroskopom/fibroskopom, ktorú vykonávajú kvalifikovaní operátori. Tento nástroj, ktorý automatizovaným zberom a vyhodnocovaním údajov znižuje chyby operátora na minimum a skracuje dobu cyklu o 70% v porovnaní s bežnou ručnou kontrolou.

Znížte investície do automatickej kontroly a začnite s kontrolou vašich dielov do niekoľkých týždňov.

MultiBoreScope
Glued cores open channel
Glued cores partial channel blockage
Nanocamera Front Light OK channel
Nanocamera Front Light NOK channel

Možnosti detekcie

Ako to funguje?

Súpravu sond z tvrdej ocele, vyrobenú na mieru pre každý produkt, namontovanú na jednotke MultiBorescope, operátor ručne vkladá do odliatku. Každá sonda obsahuje Nanokamery a/alebo vysielače/prijímače LightThru na splnenie rozsahu merania.

Meranie spúšťa operátor pomocou tlačidla priamo na sonde. Kontrolka LED signalizuje cyklus merania. Sonda je k riadiacemu a vizualizačnému počítaču pripojená jedným alebo viacerými riadiacimi káblami pomocou rozhrania PoE.

Meraním signálu medzi vybranými pármi vysielača a prijímača a/alebo spracovaním obrazu z Nanokamier systém vyhodnotí, či priechodnosť tejto časti odliatku spĺňa očakávané kvalitatívne kritériá, alebo je časť poškodená. Výsledky sa zobrazujú na obrazovke počítača s presnou lokalizáciou defektu.

V konfigurácii osvetlenia spredu, pracujú kamery rovnakým spôsobom ako vizuálna kontrola vykonávaná operátormi, s množstvom rôznych funkcií na spracovanie obrazu pre úplnú automatizáciu procesu.

V konfigurácii zadného osvetlenia je svetlo umiestnené na opačnom konci kanála. To umožňuje merať celkovú priechodnosť kanála. Je možné merať aj mierne ohnuté kanály bez priamej viditeľnosti medzi kamerou a LED osvetlením.

Channel inspection - propagation of signal through OK channel
Channel inspection - propagation of signal through NOK channel
Nanocamera front light inspection configuration
Nanocamera backlight inspection configuration

Benefity

Technické vlastnosti

Max. počet Nanokamier:

32

Rozlíšenie Nanokamery:

249 x 249 pixelov

Detekcia úplných defektov:

100% záruka

Detekcia čiastočných defektov > 30%:

závisí od konštrukcie súčiastky.

Možnosti kontroly:

Na vyžiadanie. Štúdiu uskutočniteľnosti vám poskytneme bezplatne

Viac o používaných technológiách

Gallery

Internal thread inspection

Title for embeded video

main-banner
Prehrať video

Máte záujem o spoluprácu?