Poloautomatická bezkontaktná kontrola vnútorných závitov
IIT manuálna stanica

Čo je to Poloautomatická bezkontaktná kontrola vnútorných závitov?

Manuálna stanica IIT je kompaktné a spoľahlivé riešenie kontroly vnútorného závitu. Inšpekčný systém pozostáva predovšetkým z kapacitnej sondy s toroidným meracím poľom, špeciálneho upínača na centrovanie sondy namontovaného na pneumatickom valci.

Manuálna stanica IIT s viacerými výhodami ponúka komplexnejšiu kontrolu vnútorného závitu, v porovnaní s kontrolu pomocou závitových kalibrov. Tento nástroj, ktorý automatizovaným zberom a vyhodnocovaním údajov znižuje chyby operátora na minimum, skracuje dobu cyklu o 70% v porovnaní s bežnou ručnou kontrolou.

Znížte investície do automatickej kontroly a začnite s kontrolou vašich dielov do niekoľkých týždňov.

IIT Manual Station
IIT profile - Nominal thread
IIT profile - Damaged thread
IIT profile - Short thread
IIT profile - Missing chamfer
IIT profile - Loose thread
IIT profile - chip inside thread

Možnosti detekcie

Ako to funguje?

Časti sú ručne nakladané operátorom do špeciálne navrhnutého zariadenia namontovaného na spodnej doske. Meranie sa začína ručne hardvérovým tlačidlom alebo nožným pedálom. Sonda sa vloží do vlákna a zachytí sa ekvidistančný synchronizovaný signál. Ďalej sa spracuje na detekciu akýchkoľvek iných odchýlok od očakávanej krivky. Na detekciu rôznych typov defektov je možné použiť niekoľko prístupov. V závislosti od produktu a požiadaviek zákazníka na kvalitu závitu je možné použiť rôzne tolerancie. Z výstupu je možné vyhodnotiť aj iné časti (nielen závit).

Stav stroja a vyhodnotenie meraní je možné signalizovať rôznymi spôsobmi v závislosti od zákazníka. Prvou jednoduchou možnosťou sú LED indikátory na stroji. Druhou možnosťou je pripojenie monitora. Na monitore môže operátor vidieť pokročilé vyhodnocovanie meraní a štatistiky.

Systém poskytuje možnosti kalibrácie a učenia sa, online vizualizácie a štatistické spracovanie, ukladanie údajov o NOK dieloch, pripojenie cez ethernet a ďalšie funkcie na spracovanie údajov.

IIT Manual Station

Benefity

Technické vlastnosti

Rozsah veľkostí závitov:

M5 - M25 (zákazkové snímače pre vyššie rozmery)

Dĺžka závitu:

max. 50 mm (viac na vyžiadanie)

Rýchlosť merania:

približne 1 závit za 1 sekundu; podľa aplikácie

Presnosť:

v priemere 0,02 mm

Konfigurácia inšpekcie:

učenie sa na základe vzorových dielov

Viac o používaných technológiách

Gallery

INSPECTION of Internal thread

Title for embeded video

main-banner
Prehrať video

Máte záujem o spoluprácu?