Postupový stroj
Rýchla a precízna manipulácia dielov

Čo je to Postupový stroj?

Najrýchlejší spôsob riešenia inline systémov. Diely sú uchytávané griprom a prenášané medzi jednotlivými pozíciami inšpekčného systému. Celkový počet pozícií nie je nijako limitovaný. V poslednej stanici stroja je značenie dielov a vytriedovanie na NOK dopravník. 

Touto aplikáciou je možné dosiahnuť cyklový čas part-to-part od 15s. 

Najväčšou výhodou tejto aplikácie je, že v nej môžu byť realizované všetky typy inšpekcií poskytované našou spoločnosťou. Najčastejšie sa táto aplikácia používa na kontrolu priechodnosti kanálikov, statické alebo dynamické rozmerové merania a kontrolu povrchov hláv valcov a blokov motorov. 

Transfer Gantry Inspection System
Transfer-Gantry Inspection System

Benefity

Gallery

Postupové stroje

Komplexná kontrola hláv valcov

Máte záujem o spoluprácu?