3D Rozmerové meranie
OMS

Čo je to 3D Rozmerové meranie?

OMS systém je dizajnovaný na meranie rôznych odliatkov z ľahkých zliatin, ako sú hlavy valcov, bloky motorov a iné tvarovo zložité odliatky. Zariadenia sú schopné skontrolovať obrovské množstvá výrobkov v nepretržitej prevádzke s vysokou požadovanou dostupnosťou a v ťažkých prevádzkových podmienkach. Nahrádza tým pomalé CMM systémy.

OMS fixture with laser sensors
OMS measurement of multiple points with 1 sensor

Možnosti detekcie

Rôzne charakteristiky GD&T

Ako to funguje?

OMS je otvorený systém umožňujúci integráciu a jednotné vyhodnocovanie 3D nameraných údajov z rôznych typov meracích senzorov v jednej meracej stanici.

Hlavným princípom technológie OMS je presné meranie referenčných bodov pomocou karteziánskeho súradnicového systému [X, Y, Z] a prípadné meranie akýchkoľvek ďalších pomocných údajov uvedených vo výkresovej dokumentácii. Všetky merania sú navzájom kalibrované do spoločného súradnicového systému. Podľa presnej špecifikácie merania a výkresových tolerancií definovaných pomocou GD&T systém vyhodnotí požadované vlastnosti produktu a určí jeho konečnú kvalitu.

OMS layout of 3D laser sensors

Aké produkty je možné kontrolovať

Tento zoznam popisuje najbežnejšie typy dielov kontrolované našou technológiou, ale nie je určite kompletný. Ak sa váš diel v ňom nenachádza, kontaktujte nás, aby sme prediskutovali možné riešenia jeho kontroly.

Benefity

Technické vlastnosti

Presnosť meranie skenovaním:

až 0,02 mm

Presnosť bodového merania:

až 0,005 mm

Maximálny počet meracích bodov:

neobmedzený

Cyklový čas:

od 15 s na meraný diel, závisí od aplikácie

Možnosti kontroly:

na vyžiadanie. Zadarmo Vám poskytneme štúdiu uskutočniteľnosti.

Gallery

Automatizované GD&T rozmerové meranie

Inline 3D meranie odliatkov

Máte záujem o spoluprácu?