Bezkontaktné GD&T meranie odliatkov
Inline 3D meranie

Čo je to Bezkontaktné GD&T meranie odliatkov?

Systém rozmerovej kontroly je navrhnutý tak, aby 100% kontroloval výrobný proces a nahrádzal drahé a pomalé CMM (súradnicové meracie stroje). Tento systém je navrhnutý na presné meranie hliníkových odliatkov, ako sú hlavy valcov a bloky motorov.

Inšpekčný systém je súčasťou inline dopravníkového systému. Diely sú v prvej pozícií uchytávané griprom a prenášané medzi jednotlivými pozíciami inšpekčného systému. Celkový počet pozícií nie je nijako limitovaný. V inšpekčných pozíciách sa nachádzajú sety OMS laserových snímačov. Kontrolovaná hlava valcov je prenášaná pomedzi tieto sety. Vyhodnocovanie je plne automatické. V poslednej stanici stroja je značenie dielov a vytriedovanie na NOK dopravník. 

Touto aplikáciou je možné dosiahnuť cyklový čas part-to-part od 15s. Podľa požiadaviek je možné do systému integrovať všetky technológie z dielne DQI, bez akéhokoľvek obmedzenia finálneho cyklového času.

OMS fixture with laser sensors
OMS measurement of multiple points with 1 sensor

Možnosti detekcie

Rôzne charakteristiky GD&T

Benefity

Technické vlastnosti

Cyklový čas:

začínajúc na 15 s

Počet meracích bodov:

neobmedzený

Presnosť merania:

od +/- 0,01 mm, podľa typu snímača

Viac o používaných technológiách

Gallery

Komplexná kontrola hláv valcov

Máte záujem o spoluprácu?