Manuálne meracie zariadenie
Pokročilé meranie v jednoduchom tele

Čo je manuálne meracie zariadenie?

Na minimalizovanie investičných nákladov je nutné vykonávať manipuláciu s dielmi aj s meracou technikou ručne operátorom. Meracie zariadenie je buď kompletne ručné, alebo využíva jednoduchý prípravok na navádzanie a lepšie polohovanie dielov a senzorov počas merania. Spustenie merania robí operátor alebo snímač v prípravku. Na základe výsledku merania zobrazenom na displeji, operátor uloží diel medzi OK alebo medzi NOK kusy. V zásade je možné do tohto konceptu integrovať viaceré technológie, ako je NanoCamera, IOnic a statické rozmerové meranie.

MultiBoreScope
Manual Nanocamera Station for Braking Caliper Grooves Inspection

Benefity

Gallery

Kontrola prítomnosti nečistôt v drážkach

Manuálne meracie zariadenie

Ručná kontrola brzdových strmeňov

main-banner
Prehrať video

Máte záujem o spoluprácu?