Detekcia tvarových chýb povrchov
3D kontrola povrchov

Pochopenie detekcie tvarových chýb povrchov: Prehľad

Technológia 3D skenovania hrá kľúčovú úlohu pri identifikácii a hodnotení defektov tvaru povrchu. Jeho všestrannosť umožňuje dve primárne aplikácie:

  • Presná detekcia povrchových nerovností: Ide o identifikáciu defektov v rôznych materiáloch charakterizovaných výškovými alebo hĺbkovými odchýlkami. Táto technológia je najvhodnejšia pre drsné povrchy z procesov výroby odlievania a kovania.
  • Presná kontrola rovinnosti: Technológia je efektívna v rýchlom hodnotení rovinnosti čiastočných alebo celých povrchov výrobkov a zabezpečuje, že spĺňajú normy kvality. Je najvhodnejší na hladké povrchy vytvorené opracovaním alebo lisovaním.

3D surface scanner in application
Aluminum casting with scanning laser line
3D surface defects - blisters

Možnosti detekcie

Ako to funguje?

Na základe aplikácie a potrieb zákazníka vyberáme vhodný hardvér (skenovacie snímače alebo statické snímače). Z prijatých signálov zo senzorov vytvoríme výškovú mapu. Pomocou nami vyvinutých algoritmov dokážeme vyhodnotiť povrchové chyby (na základe výškových rozdielov) alebo chyby rovinnosti (na základe uhlov povrchu) v podstate v reálnom čase.

Evaluation of 3D surface defects
Evaluation of 3D surface defects

Aké produkty je možné kontrolovať

Tento zoznam popisuje najbežnejšie typy dielov kontrolované našou technológiou, ale nie je určite kompletný. Ak sa váš diel v ňom nenachádza, kontaktujte nás, aby sme prediskutovali možné riešenia jeho kontroly.

Benefity

Technické vlastnosti

Rozlíšenie:

Od 0,0018 mm

Rýchlosť skenovania:

až 1 000 mm / s

Veľkosť najmenšej detekovateľnej chyby (hĺbka):

od 50 µm (v závislosti od aplikácie)

Možnosti kontroly:

Na vyžiadanie. Zadarmo Vám poskytneme štúdiu uskutočniteľnosti

Galéria

Detekcia tvarových chýb povrchov

Máte záujem o spoluprácu?