Detekcia tvarových chýb povrchov
3D kontrola povrchov

Čo je to Detekcia tvarových chýb povrchov?

3D skenovací systém sa používa v dvoch rôznych aplikáciách. Prvou je precízna detekcia povrchových vád rôznych materiálov s výškovou / hĺbkovou toleranciou. Druhou aplikáciou je presná a rýchla inšpekcia rovinnosti celých plôch. 

Táto technológia môže byť použitá na dieloch všetkých veľkostí od 50mm krúžkov (napr. ocelových lamiel) až po veľké tlakovo odlievané diely (napr. batériová vaňa, karosárske štrukturálne diely, prevodovkové skrine).

3D surface scanner in application
Aluminum casting with scanning laser line
3D surface defects - blisters

Možnosti detekcie

Ako to funguje?

Na základe aplikácie a potrieb zákazníka vyberáme vhodný hardvér (skenovacie snímače alebo statické snímače). Z prijatých signálov zo senzorov vytvoríme výškovú mapu. Pomocou nami vyvinutých algoritmov dokážeme vyhodnotiť povrchové chyby (na základe výškových rozdielov) alebo chyby rovinnosti (na základe uhlov povrchu) v podstate v reálnom čase.

Evaluation of 3D surface defects
Evaluation of 3D surface defects

Aké produkty je možné kontrolovať

Tento zoznam popisuje najbežnejšie typy dielov kontrolované našou technológiou, ale nie je určite kompletný. Ak sa váš diel v ňom nenachádza, kontaktujte nás, aby sme prediskutovali možné riešenia jeho kontroly.

Benefity

Technické vlastnosti

Rozlíšenie:

Od 0,0018 mm

Rýchlosť skenovania:

až 1 000 mm / s

Veľkosť najmenšej detekovateľnej chyby (hĺbka):

od 50 µm (v závislosti od aplikácie)

Možnosti kontroly:

Na vyžiadanie. Zadarmo Vám poskytneme štúdiu uskutočniteľnosti

Gallery

Detekcia tvarových chýb povrchov

Máte záujem o spoluprácu?