3D Rozmerové meranie
OMS

Čo je to 3D Rozmerové meranie?

OMS systém je dizajnovaný na meranie rôznych odliatkov z ľahkých zliatin, ako sú hlavy valcov, bloky motorov a iné tvarovo zložité odliatky. Zariadenia sú schopné skontrolovať obrovské množstvá výrobkov v nepretržitej prevádzke s vysokou požadovanou dostupnosťou a v ťažkých prevádzkových podmienkach. Nahrádza tým pomalé CMM systémy.

OMS fixture with laser sensors
OMS measurement of multiple points with 1 sensor

Možnosti detekcie

Rôzne charakteristiky GD&T

Ako to funguje?

OMS je otvorený systém umožňujúci integráciu a jednotné vyhodnocovanie 3D nameraných údajov z rôznych typov meracích senzorov v jednej meracej stanici.

Hlavným princípom technológie OMS je presné meranie referenčných bodov pomocou karteziánskeho súradnicového systému [X, Y, Z] a prípadné meranie akýchkoľvek ďalších pomocných údajov uvedených vo výkresovej dokumentácii. Všetky merania sú navzájom kalibrované do spoločného súradnicového systému. Podľa presnej špecifikácie merania a výkresových tolerancií definovaných pomocou GD&T systém vyhodnotí požadované vlastnosti produktu a určí jeho konečnú kvalitu.

OMS layout of 3D laser sensors

Benefity

Technické vlastnosti

Presnosť meranie skenovaním:

až 0,02 mm

Presnosť bodového merania:

až 0,005 mm

Maximálny počet meracích bodov:

neobmedzený

Cyklový čas:

od 15 s na meraný diel, závisí od aplikácie

Možnosti kontroly:

na vyžiadanie. Zadarmo Vám poskytneme štúdiu uskutočniteľnosti.

Automatizované GD&T rozmerové meranie

Inline 3D meranie odliatkov

Máte záujem o spoluprácu?