Flexibilná kontrola kvality
Robotická Q-bunka

Čo je to Flexibilná kontrola kvality?

FAVIS, naše pokročilé robotické riešenie, predstavuje významný vývoj v oblasti inšpekčnej techniky. Tento systém, kľúčový v našom produktovom rade, je kompatibilný so širokou škálou inšpekčných technológií. Je vybavený kontrolným zariadením namontovaným na jednom alebo viacerých prepojených priemyselných alebo kolaboratívnych robotoch (cobotoch), čo preukazuje značnú flexibilitu. FAVIS je platforma navrhnutá tak, aby bola všestranná vo svojich integračných schopnostiach: môže byť začlenená do existujúcej roboticky integrovanej bunky, integrovaná do automatizovanej výrobnej linky s dielmi podávanými dopravníkom alebo využitá ako samostatná jednotka s ručným vkladaním dielov operátormi. Tento systém podčiarkuje náš záväzok poskytovať sofistikované, adaptabilné robotické riešenia pre rôzne priemyselné aplikácie.

Robotic Cell
Visual thread inspection - NOK part
Missing structural rivet
Assembly of structural rivet

Možnosti detekcie

Typické aplikácie robotickej Quality bunky

Benefity

Technické vlastnosti

Cyklový čas:

na základe konečného rozsahu kontroly

Počet robotov:

1 alebo viac, v závislosti od konečnej aplikácie

Značky robotov:

na základe špecifikácie zákazníka

Viac o používaných technológiách

Gallery

INSPECTION OF Internal threads

Title for embeded video

main-banner
Prehrať video

Máte záujem o spoluprácu?